Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Korzystając z niniejszej strony internetowej, powierzasz firmie  “Produkcja-Handel-Usługi “EKOMA” s.c. K.H.A. Kiełtyka”, prowadzącej działalność pod adresem: ul. Przyczółkowa 152, 02-968 Warszawa informacje i dane.
Polityka prywatności jest stworzona w celu informacyjnym, ma wyjaśnić charakter zbieranych informacji, sposób i cel ich wykorzystania.
Polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików „Cookies”.
Polityka prywatności działa w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Każdy użytkownik strony internetowej jest uprawniony do otrzymania pełnej informacji o celu i sposobie przetwarzania jego danych osobowych oraz o sposobie ich ochrony.

Prywatność

Szanujemy prywatność użytkowników naszych usług, dlatego korzystamy z przekazanych nam danych w sposób, zgodny z obowiązującymi przepisami, jedynie w celu realizacji zamówienia i optymalizacji naszych usług.
Podejmujemy wszystkie działania aby zabezpieczyć powierzone nam dane w sposób kompleksowy. Współpracujemy z organami zajmującymi się ochroną danych oraz organami uprawnionymi do ścigania.
W przypadku pytań odnośnie Polityki Prywatności prosimy o kontakt oraz podanie niezbędnych informacji w celu odpowiedzi / ustosunkowania się do zgłoszenia.

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji naszych usług oraz w celach księgowych.
Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki zamówienia, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, numer telefonu, informacje o używanej przeglądarce internetowej oraz inne, dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
Powierzenie nam danych osobowych jest niezbędne do realizacji oferowanych przez nas usług.
Zgodnie z obowiązującym prawem możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Pliki “Cookies”

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
możliwości logowania do serwisu;
utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
analizy przepływu użytkowników za pomocą Google Analytics w wymiarze statystycznym (Użytkownik pozostaje anonimowy)
tworzenia dynamicznych list produktowych na podstawie informacji o preferencjach i sposobie korzystania ze strony oraz zbierania danych demograficznych i udostępnianiu ich w AdWords oraz Facebook Ads.

Prawa i obowiązki

Użytkownik korzysta z sieci www na własne ryzyko. Jesteśmy zobowiązani do przekazania zebranych informacji o użytkowniku organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
Każdy użytkownik strony ma prawo do bieżącego dostępu i modyfikacji informacji i danych osobowych zgromadzonych przez sklep i może to zrobić pisząc bezpośrednią wiadomość do administratora strony.
Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia wszystkich danych zgromadzonych na stronie i może to zrobić pisząc bezpośrednią wiadomość do administratora strony. Administrator musi uznać żądanie po uprzednim potwierdzeniu decyzji przez użytkownika.
W przypadku podejrzenia o przekroczeniu przez stronę uprawnień dotyczących danych osobowych istnieje możliwość skontaktowania się z podmiotem przez ustawę o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).

Zastosowanie wtyczek do portali

Dostawca wtyczki zapisuje zebrane na Państwa temat dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, jednak w celu skorzystania z tego prawa muszą Państwo zwrócić się do danego dostawcy wtyczki. Poprzez wtyczki oferujemy Państwu możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi oraz innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.
Adresy poszczególnych dostawców wtyczek i adres URL do ich wskazówek dotyczących danych osobowych:
a) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
c) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
d) Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA; developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Włączenie filmów na YouTube

Nasza oferta internetowa obejmuje również filmy na YouTube, które są zapisane na stronie www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. W przypadku wszystkich tych filmów stosowany jest „rozszerzony tryb ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane na temat Państwa jako użytkowników nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dopiero kiedy film zostanie odtworzony, przekazywane są dane wymienione w ustępie 2. Nie mamy żadnego wpływu na tego rodzaju przekazywanie danych.

Narzędzia analityczne

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.
Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.
Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google nie dokonuje powiązania adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google.
Korzystanie ze Strony internetowej jest zgodą użytkownika na przetwarzanie przez Google danych z plików cookies jedynie w celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.
Każdy Użytkownik może zablokować pliki cookies, konfigurując odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.

Szybki kontakt

Zaczynajmy